Среща и конференция на форума на ESFRI за честване на 20 години на ESFRI

23 March 2022
Wed 23,  22:00
      Mar 25,  17:00

Това събитие се организира съвместно от Министерството на висшето образование, изследванията и иновациите, Европейската комисия и Френската академия на науките. ESFRI, Европейският стратегически форум за научноизследователски инфраструктури, е стратегически инструмент, който разработва и прилага амбициозна политика в областта на научноизследователската инфраструктура за Европейския съюз, координирана между държавите-членки и над дузина асоциирани държави. Делегатите на ESFRI се срещат на тримесечна база.

На 23 и 24 март ESFRI ще представи своята нова пътна карта, която ще включва актуализиран списък от над 60 научноизследователски инфраструктури, които координира и поддържа. Ще бъде разгледана и темата за големите данни и електронните инфраструктури.

На 25 март Френската академия на науките ще бъде домакин на научна конференция за честване на 20-ата годишнина на ESFRI, който се превърна в крайъгълен камък на глобално влиятелната мрежа от изследователски инфраструктури на Европейския съюз. Това събитие ще отрази иновативния и стратегически характер на тази политика за научноизследователска инфраструктура, която никоя държава-членка не би могла да финансира сама. Той ще бъде отворен за изследователи и широката общественост.