Симпозиум на Европейския облак за отворена наука

14 November 2022
Mon 14,  12:00
      Nov 17,  15:00

Симпозиумът на EOSC е основното годишно събитие на EOSC и тази година ще се проведе в Прага, Чехия.

Миналата година Съветът на Европейския съюз определи конкретните политически приоритети за 2022-2024 г. за създаването на Новото европейско изследователско пространство (ERA) като „зона, ориентирана към изследователите, базирана на ценности, отлични постижения, както и ориентирана към въздействието зона, в който изследователите, знанията и технологиите се подкрепят и могат да циркулират свободно.“

Европейският облак за отворена наука (EOSC) беше подчертан като ключ за улесняване на създаването на „наистина функциониращ вътрешен пазар за знания“, като позволява открито споделяне на знания и повторно използване на резултатите от научните изследвания. Като пространство за данни за наука, изследвания и иновации, EOSC следователно е основният фасилитатор за реализацията на Европейската стратегия за данни.

Над 500 заинтересовани страни от министерства, политици, изследователски организации, доставчици на услуги, изследователски инфраструктури и изследователски общности от цяла Европа и извън нея се очаква да присъстват на симпозиума, за да обмислят ключовите постижения и стратегически предизвикателства на EOSC и да идентифицират приоритетите и конкретните действия в Европейско, национално и институционално ниво за ускоряване на прилагането на EOSC.

Повече информация за събитието може да намерите тук.