The New European Research Area – Towards the Responsible Knowledge-Driven Society of the Third Millennium”

26 October 2021
online
Tue 26,  00:00
      Oct 27,  00:00
Словенското председателство на Съвета на ЕС

На 26 и 27 октомври 2021г. Словенското председателство на Съвета на ЕС организира конференция на тема “New European Research Area – Towards a Responsible Knowledge-Driven Society of the 3rd Millennium”. Конференцията ще се съсредоточи върху обсъждането на процеса по препроектиране на политическата рамка на Европейското научноизследователско пространство (ERA), информиране за бъдещите инициативи на Европейската комисия, както и включването в работата по създаване на политики на Съвета на ЕС, държавите-членки и държавите, свързани с Хоризонт Европа.

Първата работна сесия на конференцията ще бъде кръгла маса за политиката на министрите, която ще се проведе на 26 октомври. Ще обсъдят новата ERA, превеждането на приоритетите на ERA в националните действия и политическите реформи, както и външните измерения на ERA, с министри и комисар Габриел. Кръглата маса на министрите ще бъде последвана от новия панел на ERA, за обсъждане на Пакта за научноизследователска и развойна дейност в Европа, Програмата на политиката на ERA и бъдещата рамка за управление, с интерактивно участие на уважавани експерти и заинтересовани страни.

27 октомври, ще бъде изцяло посветен на дискусиите на заинтересованите страни, където се предвиждат четири пробивни сесии, въз основа на трите основни стълба на ERA – хората, инфраструктурата и икономиката – и допълнителна хоризонтална за Отворена наука.

Повече информация може да намерите като проследите тази препратка.