Укрепване на трансфера на технологии в ЕС – фокус върху Западните Балкани и Югоизточна Европа

17 November 2021
Wed 17,  10:00
      Nov 19,  00:00

Словенското председателство на Съвета на Европейския съюз, Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия и Научният парк АРЕА ще организират съвместно хибридна конференция за трансфер на технологии, която ще се проведе от 17 до 19 ноември 2021 г. в Триест (Италия) и онлайн.

Трансферът на технологии от изследователската лаборатория към пазара е най-сложната и рискована стъпка от иновационния процес. Целта на конференцията е да представи най-добрите практики и да ускори развитието на екосистемите за трансфер на технологии в Западните Балкани и Югоизточна Европа.

  • Първият ден на конференцията ще се посвети на въведение в трансфера на технологии и ще представи ключови инструменти за трансфер на технологии и платформи за патентна и пазарна информация, посветени на стартиращи и разширяващи се фирми.
  • Вторият ден ще се фокусира върху иновационните екосистеми и предприемачеството, включително проектирането на иновационни екосистеми (вкл. Изследователска инфраструктура и тестови обекти), финансиране на ранен етап, готовност на инвеститорите и много други.
  • Третият ден ще търси отговори на въпроса как да се увеличи максимално потенциалът на успешните сделки за трансфер на технологии в региона и събира местни предприемачи и изследователи, включително участници в текущите действия за изграждане на капацитет EU4TECH Proof of Concept за Западните Балкани, за да представят своя практически опит в трансфер на технологии.

Конференцията е отворена за експерти от изследователски организации, университети, индустрия, публични органи и за консултанти.

Ако отговаряте на условията за профил на участниците можете да изпратите заявление за интерес и участие най-късно до 22 октомври.

Кандидатурите ще бъдат оценявани въз основа на мотивация, опит, географски баланс и организация. Резултатите от оценката ще бъдат обявени до 29 октомври.

Повече информация за събитието можете да намерите като проследите тази препратка.