Конференция за отворената наука

18 October 2022
Tue 18,  10:00
      Oct 19,  13:30

Science Europe организира тази конференция за отворената наука във важен момент: пандемията от COVID-19 подчерта стойността на откритите и съвместни изследвания и няколко скорошни публикации доведоха до прилагането на политиките на отворената наука и необходимостта от обсъждане на споделени ценности, принципи и стандарти. Те включват окончателния доклад на Платформата за политика на отворената наука (2020 г.) и „Препоръката на ЮНЕСКО относно отворената наука“ (2021 г.). По-рано през 2022 г. Конференцията за отворена наука, организирана под френското председателство на Съвета на ЕС, направи преглед на връзките между различни аспекти на отворената наука.

На тази конференция за отворена наука на 18 и 19 октомври ще предоставим изчерпателен преглед на текущите политически инициативи, реформи за оценка на научните изследвания и финансови мерки, които подкрепят прехода към отворена наука, и ще очакваме с нетърпение новите тенденции. Участниците са поканени да обсъдят многото аспекти, свързани с прехода, в силно интерактивно събитие. Събитието ще проучи и обсъди два ключови въпроса:

  • Готова ли е отворената наука да се превърне в норма в научните изследвания?
  • Как да гарантираме, че това ще стане справедлив преход?

За да научните повече за програмата и да направите педварителна регистрация, посетете официалната страница на Science Europe.