Конференция на тема „Horizon Europe: The first assessment“

8 February 2022
Tue 8,  15:30
      Feb 9,  19:00

Хоризонт Европа е най-голямата програма за научни изследвания и иновации на ЕС и вече е в ход. През пролетта на 2021 г. Европейската комисия започна да публикува покани за предложения от участници в научни изследвания и иновации и оттогава разяснява повече подробности за индустриалните партньорства, изследователските мисии и сътрудничеството със страни извън ЕС.

Как върви програмата? В тази годишна конференция на Science|Business Network, членове и гости ще предложат първите публични оценки на Хоризонт Европа:

  • Как работи процесът по кандидатстване и оценка?
  • По-прости или по-сложни ли са индустриалните партньорства от Хоризонт 2020?
  • Колко успешен изглежда сега, че Хоризонт Европа може да бъде в заявените си цели да помогне за решаването на изменението на климата, да подобри здравето и да управлява цифровия преход?
  • Как върви сътрудничеството със страни извън ЕС?
  • Ще успее ли Horizon да преодолее разликата в иновациите Изток-Запад?

Конференцията ще се проведе на 8 и 9 февруари, а регистрацията за нея е задължителна.

Повече инфорамеция може да намерите тук.