Информационни дни за цифрови технологии, промишленост и космическо пространство

29 November 2021
Mon 29,  09:00
      Dec 1,  18:00

В рамките на стълб II на Horizon Europe, клъстер 4 се фокусира върху цифровите технологии, индустрията и космоса и има за цел да предостави следните шест дестинации, съответстващи на стратегическия план:

  • Климатично неутрално, кръгово и дигитализирано производство;
  • Повишена автономия в ключови стратегически вериги за стойност за устойчивата индустрия;
  • Водещи в света информационни и изчислителни технологии;
  • Цифрови и нововъзникващи технологии за конкурентоспособност и годност за Зелената сделка;
  • Отворена стратегическа автономия при разработването, внедряването и използването на глобални космически инфраструктури, услуги, приложения и данни;
  • Ориентирано към човека и етично развитие на цифровите и индустриални технологии.

Програмата на събитието може да намерите тук. Информационните дни ще се проведат от 29 ноември до 1 декември изцяло онлайн и не е необходима предварителна регистрация.

Припомняме ви, че EUSPA отправи покана за представяне на предложения по програма „Хоризонт Европа“ за преобразуване на цифровата икономика, повишаване на устойчивостта на Съюза и подкрепа за Зеления пакт.