Информационен ден за възможностите и поканите на програмата Хоризонт Европа

25 January 2022
Tue 25,  10:00
      Jan 25,  14:30
На 25 януари 2022 г. Съветът за наука и технологии в Малта ще организира Информационен ден за възможностите и поканите на програмата Horizon Europe в рамките на тематичните клъстери. В информационният ден ще бъде включена и сесия за посредничеството, която ще бъде възможност за амбициозните кандидати да представят своите интереси в програмата. Това събитие е отворено за всички желаещи както малтийски, така и чуждестранни. Получените профили за търсене на партньори ще бъдат показани и участниците ще могат да разглеждат списъка с търсения на партньори, които възнамеряват да подадат за покани през 2022 г., а след това и възможност да се свързват с тях. По-долу ще намерите формуляра за попълване за търсене на партньор. Формулярът изпращайте до 23 януари 2022 г. на horizon.malta@gov.mt. Partner Search.Template За да вземете участие в събитието е неободима предварителна регистрация. Пълната програма на събитието може да намерите тук.