SHARE Corona - информация за възстановяване набирането на данни

SHARE Corona – информация за възстановяване набирането на данни

Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE) допринася и за натрупване на ново знание за социалните, здравни и икономически ефекти от пандемията с COVID-19. Изследването подновява набирането на данни от 8-ма вълна, но не лице-в-лице заради мерките за физическа изолация в Европа, а по телефона. Ще бъде събрана информация от специален модул “SHARE Corona”, който обхваща различни изследователски области: инфекции и здраве, ментално здраве, икономика, социални мрежи, здравеопазване.

Повече информация на адрес: www.share-eric.eu