Science Europe публикува практическо ръководство за международно съгласуване на управлението на научноизследователски данни

Science Europe публикува практическо ръководство за международно съгласуване на управлението на научноизследователски данни

Организациите за финансиране на научни изследвания, научните организации, отделните изследователи и рецензенти имат различни нужди и изисквания към политиките и практиките за управлението на научноизследователски данни (research data management, RDM). Публикуваният документ представя основните изисквания към плановете за управление на данни (data management plans, DMP), критериите за избор на надеждни хранилища, насоки към изследователите как да се съобразят с тези изисквания и рубрика за оценка на DMP.

Насоките предоставят на организациите и изследователските общности основа, на която те могат да разработят свои собствени политики за RDM. Насоките трябва да се считат за минимални изисквания, които могат да бъдат изменени, за да се приспособят към институционални или темтични политики и практики.

Възможно е да има законни причини (включително специфични за проекта или свързани с поверителността) за забавяне или ограничаване на достъпа, което изисква балансиран подход към отвореността на изследователските данни. Ръководството дори надгражда „FAIRness“ принципите в аспекти като съхранение на данни, архивиране по време на проекта и дългосрочно съхранение.

Ръководство е разработено от експерти от организациите-членки на Science Europe, след консултация със заинтересовани страни от по-широката изследователска общност, за да се вземат предвид техните разнообразни нужди. Целта е да се предоставят ресурси, които са полезни за всички организации финансиращи научни изследвания, изследователски организации и изследователи. То се фокусира върху въпроси свързани със съдържанието и предоставя възможност гъвкавост за адаптиране към организационни и тематични политики и процедури.

Документът можете да разгледа и изтеглите като проследите тази препратка.