Проектът OCRE финансира внедряване на облачни решения и услуги за наблюдение на Земята

Проектът OCRE обяви последният етап на финансиране за внедряване на облачни решения изследователи за техните изследователски проекти. Проектите могат да си партнират с доставчици на OCRE Cloud и съвместно да кандидатстват за финансиране до 500 000 евро за проект за финансиране на дейности свързани с облачна инфраструктура, платформа и софтуерни услуги, които стимулират гъвкавостта и ускоряват резултатите за изследователските проекти. Проектите могат да се обединяват, но поради законови ограничения в механизма за финансиране, водещият кандидат трябва да пребивава в институция в ЕС+Обединеното кралство.

OCRE предлага подобна възможност за финансиране с до 200 000 евро на проект за дейности/услуги за наблюдение на Земята.

Подробна информация можете да намерите като проследите тази препратка.