Покани за събиране на проектни предложения по клъстер 3 на Хоризонт Европа

Клъстер 3 Гражданска сигурност за обществото вече отвори своите покани за кандидатстване във всички свои дестинации от 30 юни. Поканите ще бъдат отворени до ноември 2022 г. Отворените покани съответстват на 6-те дестинации, описани в работната програма:

1. Destination – Better protect the EU and its citizens against Crime and Terrorism. From June 30 – November 23 Calls here
2. Destination – Effective management of EU external borders. From June 30 until November 23 Calls here
3. Destination – Resilient infrastructure. From June 30 until November 23 Calls here
4. Destination – Increased Cybersecurity. From June 30 until November 16 Calls here
5. Destination – A disaster-Resilient Society for Europe. From June 30 until November 23 Calls here
6. Destination – SSRI (Strengthened Security Research and Innovation). From June 30 until November 23 Calls here