Покани за представяне на проектни предложения – CERV, Еразъм+ и Хоризонт Европа

Бихме искали да споделим информация относно поканите за представяне на проектни предложения, обявени и в рамките на Програмата за граждани, равенство, права и ценности (Citizens, Equality, Rights and Values Programme, CERV) и програмите Еразъм+ и Хоризонт Европа.

Повече подробности са предоставени под връзките по-долу.

Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

Erasmus+
Key Action 2 – Cooperation among Organisations and Institutions

Horizon Europe
Cluster 4 – Digital, Industry and Space
Destination 6 – A Human-centred and Ethical Development of Digital and Industrial Technologies