Покана за заявяване на интерес от страна на експерти които да се присъединят към петте борда на мисиите към Рамковата програма на ЕС

Европейската комисия публикува открита покана за заявяване на интерес от страна на експерти, които да се присъединят към петте борда на мисиите към Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.).  Експертите ще имат задача да изпълняват консултативни функции при изпълнението на мисиите на ЕС. Всеки борд ще включва до 15 лица.

Петте мисии на ЕС са, както следва:

  • Адаптиране към изменението на климата;
  • Рак;
  • Възстановете нашия океан и води;
  • Неутрални от гледна точка на климата и интелигентни градове;
  • Сделка за почвата за Европа.

Поканата за кандидатстване е достъпна онлайн. Крайният срок за кандидатстване е 02 февруари 2022 г., 17:00 ч. /CET/.