Покана към грантополучатели по ERC да станат членове на Асоциацията на бенефициентите по ERC

Асоциацията на бенефициентите от Европейския научноизследователски съвет (ERC) се обръща към всички грантополучатели по ERC с предложение да станат нейни членове. Асоциацията е създадена като международна организация с нестопанска цел (INPO) съгласно белгийското законодателство, а основните й мисии са:

  • Изграждане на научна общност чрез работа в мрежа и обмен между нейните членове.
  • Комуникация с гражданското общество за ключовата роля на науката в основаните на знанието общества чрез обществени дейности.
  • Насърчаване и лобиране за базирано на върхови постижения финансиране на гранични изследвания в Европа, както е илюстрирано от Европейския съвет за научни изследвания.

Получилите грант от ERC могат да получат повече информация и да се регистрират като проследят тази препратка.