Платформа за публикации на учени и изследователи от България

PC TECHNOLOGY CENTER (Харков,Украйна) предоставя своите научни списания като платформа за публикации на учени и изследователи от България. Списъкът на списанията, тяхното индексиране и архиви са:

– Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
ISSN 1729-4061 (Online), ISSN 1729-3774 (Print)
Website: http://journals.uran.ua/eejet/indexing, https://www.scopus.com/sourceid/21100450083

– Technology audit and production reserves
ISSN 2706-5448 (Online), ISSN 2664-9969 (Print)
Website: http://journals.uran.ua/tarp/pages/view/indexing

– ScienceRise: Pharmaceutical Science
ISSN 2519-4852 (Online), ISSN 2519-4844 (Print)
Website: http://journals.uran.ua/sr_pharm/indexing, https://www.scopus.com/sourceid/21101023977

– ScienceRise: Medical Science
ISSN 2519-4798 (Online), ISSN 2519-478X (Print)
Website: http://journals.uran.ua/sr_med/indexing

– ScienceRise: Pedagogical Education
ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519-4976 (Print)
Website: http://journals.uran.ua/sr_edu/indexing

– ScienceRise: Biological Science
ISSN 2519-8025 (Online), ISSN 2519-8017 (Print)
Website:  http://journals.uran.ua/sr_bio/indexing

– ScienceRise: Juridical Science
ISSN 2523-4153 (Online), ISSN  2523-4145 (Print)
Website: http://journals.uran.ua/sr_law/indexing