Научен семинар на тема дигиталната трансформация по проект SCHOLARNET

 

В началото на академичната година се проведе научен семинар, посветен на дигиталната трансформация, в рамките на международния проект за изграждане на изследователски капацитет SCHOLARNET. Проф. Кай-Инго Фойгт – Директор на програмата по Индустриален мениджмънт в Университета „Фридрих Александър“ в Ерланген и Нюрнберг гостува на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и представи актуални данни относно процесите, свързани с дигиталната трансформация в световен план. Домакините бяха осигурили възможност за присъствена лекция при спазване на всички противоепидемиологични мерки, както и онлайн излъчване, което позволи на близо 100 участника да се включат в научния форум. Студенти, преподаватели,  учени и представители на бизнеса взеха участие в обсъждането на проблемите и възможностите, които съпътстват процесите по дигитализация.

Част от въпросите, които проф. Фойгт засегна по време на своето изложение включваха: Как дигитализацията може да ни помогне, за да достигнем до по-голям кръг потенциални клиенти, Как дигитализацията може да ни помогне да предложим по-добро обслужване на настоящите ни клиенти, Как дигитализацията променя предлагането към различните целеви групи и др. По-голямата свързаност, изграждане на общности, персонифициран подход, прозрачност в процесите, по-голяма бързина и гъвкавост, навременен достъп и постоянна актуализация на информацията в реално време бяха част от предимствата на дигиталната трансформация, които международният експерт коментира.

Научният  семинар  е част от международния проект за изграждане на изследователски капацитет SCHOLARNET, който се осъществява в рамките на националната научна програма „Международни научни мрежи“  е в съответствие със заложените приоритети на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 г. Партньори по проекта за изграждане на научен капацитет чрез трансфер на знания, обмен на добри практики, свързани академични изследвания и участия в научни мрежи SCHOLARET са три водещи европейски университета от България,  Франция и Германия: СУ „Свети Климент Охридски“, Университетът „Фридрих Александър“ в Ерланген и Нюрнберг и Университетът Париж-Сакле.