за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката