Национално събитие за представяне на мисия “Пакт за почвите в Европа“

Национално събитие за представяне на мисия “Пакт за почвите в Европа – Към създаването на 100 живи лаборатории и водещи решения”

  • Addres / Адрес: Зала Европа, В пространствата на Проджект Лаб,  бул. „Кн. Мария Луиза“ №58, етаж 2, гр. София
  • Time / Час: 9:30-13:00 Местно време (8:00-12:00 Централно-европейско време)

“Мисията на ЕС за почвите“ е една от новостите в програмата за изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 и чудесна възможност за всички заинтересовани. Институтът за изследване на кръговата икономика и околната среда „Ърнест Лупан“- Румъния, в рамките на проект NATI00NS (https://nati00ns.eu/), съвместно със Сдружение „Институт Перспективи“, организираме събитие, което ще се проведе на 24 март в София, бул. „Кн. Мария Луиза“ №58, етаж 2.В пространствата на Проджект Лаб, Зала Европа. Събитието ще се излъчва и онлайн.

Чрез събитието ще се проучи стойността на почвите и ще се обърне внимание за важността на моделите за управление на земята във всички сектори и в различни мащаби на действие (местни, регионални, национални и т.н.), за да позволим възстановяването на почвата, като същевременно допринасяме за производствените системи и потреблението чрез нулеви вредни емисии, ефективно кръгово използване на ресурсите.

Събитието има за цел да представи основните източници на финансиране в областта, както европейски, така и национални, илюстрирайки ползите от участието в мерките за финансиране на живи лаборатории (Living Labs).

На събитието ще присъстват представители на Европейската комисия и Министерството на земеделието, храните и горите.

Това събитие е насочено за научни-изследователи, фермери, лесовъди и представители на техните професионални асоциации, съветници, управители и собственици на земя, специалисти по градско развитие и планиране на територията, хранителни компании, асоциации на потребителите, местни общности, културни и творчески индустрии, граждани, организации на гражданското общество, включително НПО и представители на правителството.

На потенциалните кандидати по мерките, ще бъде предоставен достъп в специализирана онлайн платформа за подготовка и изграждане на капацитет, където след това ще могат да се свържат с потенциални партньори от различни страни, за да формират съвместни консорциуми за създаване на живи лаборатории.

Регестрирайте се тук.