нАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за Работна програма 2023 – 2024 на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“ (1)