“Making Science Happen” - документ на Европейския стратегически форум за научноизследователска инфраструктура

“Making Science Happen” – документ на Европейския стратегически форум за научноизследователска инфраструктура

Европейският стратегически форум за научноизследователска инфраструктура (ESFRI, ЕСФНИ) публикува документ, озаглавен “Making Science Happen”. Този документ обобщава усилията от последните петнадесет месеца, по време на които ESFRI работи върху своята визия за интегрирана екосистема за научноизследователска инфраструктура, която е напълно способна да посрещне новите предизвикателства и да допринесе за постигането на целите на обновеното Европейско изследователско пространство (ЕИП, ERA).

В отговор на екологичните, социалните и икономическите цели обновеното Европейско изследователско пространство предвижда по-голям принос на научноизследователските и иновационните дейности за по-широките политически цели на Европа, като например повишаване на конкурентоспособността на Европа и определяне на значими решения на глобалните предизвикателства.

Европейските научноизследователски инфраструктури са ключов елемент за постигането на тези цели. Визията на ESFRI разчита на разработването на здрава, свързана екосистема от изследователски инфраструктури, базирана на най-високите научни стандарти. Това изисква консолидиране на съществуващата научноизследователската инфраструктура и непрекъснато укрепване на капацитета й чрез инвестиции в уникални, водещи научни инструменти и услуги и съвместна работа в отговор на нуждите на изследователите в различни дисциплини.

Значението на добре функциониращата и интегрирана екосистема за научноизследователска инфраструктура също беше доказано по време на COVID-19 кризата. За много кратко време изследователските инфраструктури успяха да свържат и споделят специализирани услуги, предлагани от тях за борба с пандемията. ESFRI помага на научната общност, като съобщава за всички подходящи действия на специализираната си уеб страница www.esfri.eu/covid-19.

ESFRI информира за предстоящата изцяло дигитална конференция по време на на Хърватското председателство на Съвета на ЕС „Европейска научноизследователска инфраструктура за по-интелигентно бъдеще“, която ще се проведе на 15 май 2020 г. Това събитие ще бъде повод за обсъждане на амбициозна визия за научноизследователските инфраструктури в Европа и обмен на идеи в тази важна област. Повече информация ще бъде публикувана на уебсайта на ESFRI.