Кръгла маса Възможности за сътрудничество между висши училища и МСП с EIT