Kонкурси по Българо-Швейцарска програма за стипендии и академичен обмен

Центърът за академични изследвания София (Centre for Advanced Study, CAS)  обявява конкурси по Българо-Швейцарска програма за стипендии и академичен обмен.

Програмата се подпомага от:

  • Министерството на образованието и науката на Република България и
  • Държавния секретариат за образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария

в резултат на сключен Меморандум за разбирателство между двете министерства, който се изпълнява от Център за академични изследвания София (CAS).

Стипендиантската програма има за цел насърчаване на научните изследвания на най- високо ниво и международния трансфер на знания, повишаване на квалификацията и подпомагане на кариерното развитие на младите български учени в областта на хуманитарните и социалните науки, както и утвърдени български учени от областта на хуманитарните и социалните науки (Стипендии „Пфорцхаймер“).

Информация за стипендиите за млади учени, вкл. условия и срокове, можете да намерите в този документ.

Информация за стипендиите за утвърдени учени, вкл. условия и срокове, можете да намерите в този документ.

Дисциплинарни, методологически и тематични ограничения по отношение на проектните предложения няма да бъдат прилагани. Решаващи за селекцията са единствено потенциалът на кандидата и качеството на проекта.

Стипендиантите ще имат достъп до електронни и библиотечни ресурси и ще бъдат пълноценно интегрирани в редовните изследователски семинари и дискусии по текущите програми на Центъра за академични изследвания.