Конкурс за стипендии за опитни изследователи по програма „Mария Склодовска-Кюри“

Алиансът на университетите EuroTech предлага седемдесет стипендии „Мария Склодовска-Кюри“ в рамките на програмата EuroTechPostdoc2, предназначени за опитни изследователи с висок потенциал. Програмата предоставя изключителни възможности за обучение, за да подготви стипендиантите за бъдещето им като част от новото поколение научни лидери във и извън академичните среди, като дава свобода на стипендиантите да установят свои собствени изследователски направления.

Поканата за участие в EuroTechPostdoc2 за 2022 г., предлагаща 35 стипендии е с краен срок за кандидатстване 24 февруари 2022 г. Повече информация може да бъде намерена в приложената брошура, на уебсайта на програмата EuroTechPostdoc2 (eurotech-universities.eu) и в електронната страница на Euraxess EuroTechPostdoc2 – a Marie Skłodowska-Curie fellowship programme | EURAXESS (europa.eu)

Краен срок за кандидатстване – 24 февруари 2022 г.