Kоординираните усилия в отговор на COVID-19 кризата - основна тема в месечния бюлетин на комисар Мария Габриел.

Kоординираните усилия в отговор на COVID-19 кризата – основна тема в месечния бюлетин на комисар Мария Габриел.

Темата за координираните усилия в отговор на COVID-19 кризата е основна в месечния бюлетин на комисар Мария Габриел.

“Европа продължава да работи заедно за справяне с тази пандемия, а учените, изследователите и иноваторите имат ключова роля. За да имаме още по-силно въздействие, трябва да си сътрудничим тясно в рамките ЕС и извън него и да продължаваме да подкрепяме отворената наука и принципите на отворения достъп.

Конференцията Coronavirus Global Response даде началото на нови действия за преодоляване на непосредствената бюджетна разлика и ускоряване на разработването и осигуряването на достъпни ваксина, лечение и диагностика. Инициативата вече събра 7,4 милиарда евро от донори по целия свят, включително 1 милиард от бюджета на Хоризонт 2020. Това е много близо до първоначалната цел от 7,5 милиарда евро и е отправна точка за продължаващи усилия в световен мащаб.”

Ресурсът от един милиард евро отпуснат целево по Рамковата програма „Хоризонт 2020“ се разделя по следни начин:

  • 450 милиона евро за разработване на научни решения за тестване, лечение и профилактика на коронавируса и разработване на здравни системи;
  • гаранция от 400 милиона евро от Европейската инвестиционна банка за заеми за финансиране на предпазарни инвестиции (включително мащабиране на съответните производствени мощности);
  • 150 милиона евро за пробивни иновации по темата COVID-19 в рамките на акселератора на Европейския съвет за иновации.

Пълния текст на бюлетина можете да намерите тук.