Информационни дни относно мисиите

Мисиите на ЕС са новост от програмата за изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ за 2021-2027 г., която има за цел да отговори на някои от най-големите предизвикателства пред нашето общество. С тази работна програма Комисията стартира първите пълноценни изследователски и иновационни дейности, които ще стартират мисии в етап на изпълнение. Действията включват пряка подкрепа за ключови всеобхватни приоритети на ЕС, като Зеления пакт, Европа готова за цифровата ера, плана за действие за борба с рака и икономика, която работи за хората. На 18 и 19 януари Комисията кани всички заинтересовани страни да вземат участие по петте мисии:

Програмата на събитието и повече информация как да се включите може да намерите тук.