Информационна сесия за европейската мисия за неутрални и интелигентни градове в областта на климата

На 14 декември от 14 часа Европейската комисия организира информационна сесия за България относно мисията на неутрални и интелигентни градове в областта на климата. Събитието има за цел да информира българските градове за възможностите и ползите, с които разполагат в рамките на Мисията за климатично неутрални и интелигентни градове – нова европейска инициатива от 29 септември 2021 г. и подробно описано в InfoKit for Cities. На 25 ноември 2021 г. Комисията откри покана за изразяване на интерес, адресирана до градове, като ги кани да се присъединят към мисията. Регистрацията остава отворена до 31 януари 2021 г. и позволява на градовете да изразят интереса си да се присъединят към мисията, като попълнят онлайн въпросник. В събитието могат да вземат участие кметове, членове на градските съвети и общински служители, както и заинтересовани страни от градските райони от публичния и частния сектор, научни изследвания и академични среди, платформи на гражданското общество и НПО. Събтиетето ще се осъществи посредством платформата Webex. Необходима е предварителна регистрация, която може да направите тук.