Информационен Бюлетин за „Хоризонт Европа“

Екипът по проект Bridge2HE подготви и разпространи второто издание на информационния бюлетин за „Хоризонт Европа“. Предоставена е информация за предстоящи събития, отворени конкурсни сесии и тематични публикации. Бюлетинът можете да разгледате и изтеглите като проследите тази препратка.

Някои от основните акценти в него са: