Информационен бюлетин – The Extreme Light Infrastructure ERIC

Инфраструктурата The Extreme Light Infrastructure ERIC споделя в своя информационен бюлетин за следните възможности:

  • First Joint ELI Call for Users – отворена първата съвместна ELI покана за потребители, която приканва учени да представят предложения за експерименти. Предложенията се приемат от цял ​​свят и се оценяват от международен панел от експерти и се приемат въз основа на научни заслуги. Поканата ще остане отворена до 31 август 2022 г., 12:00 (на обяд) CEST. За повече информация посетете потребителския портал на ELI, където са достъпни записът на уебинара и презентациите на наличните инструменти и потребителски офиси. Заинтересованите лица са поканени да се свържат с офиса на потребителите и учените по инструменти, за да обсъдят своите предложения;
  • Joint ELI User Meeting – Първата съвместна потребителска среща на ELI ERIC е планирана за 3 ноември 2022 г. със сателитни събития за конкретно съоръжение преди и след основния пленарен ден. Домакини на събитието ще бъдат ELI ALPS и ELI Beamlines Facilities. Основният пленарен ден ще включва съвместна сесия за всички потребители с общи актуализации и основни разговори, докато сателитните събития ще отговарят на конкретни потребителски нужди. Повече информация ще бъде предоставена на eli-laser.eu.
  • Лятно училище ELI 2022 – Седмото издание на лятното училище ELI има за цел да предостави на младите учени изчерпателен преглед на генерирането и приложението на интензивни лазерни импулси и лазерно задвижвани източници на частици и радиация. Основните теми включват: физика на лазерни и вторични източници, физика на AMO, ултра-бърза динамика в газове, течности и повърхности и физика и приложения на лазерна плазма, в допълнение към презентациите на ELI съоръженията и от потребителите. ELISS 2022 се организира като хибридно събитие от ELI ALPS в рамките на ELI ERIC. Личното участие е затворено, но все още е възможно да се присъедините онлайн, като се регистрирате тук! Намерете повече подробности на страницата на събитието.
  • Годишен доклад – Първият годишен отчет на ELI ERIC за 2021/2022 г. е публикуван! Годишният доклад обобщава първата година от дейността на ELI ERIC, състоянието на съоръженията на ELI ERIC и поддържащите дейности. Прочетете и изтеглете Годишен отчет 2021/2022.

Инфраструктурата за екстремна светлина (ELI) е най-напредналата лазерно базирана изследователска инфраструктура в света. Съоръженията на ELI осигуряват достъп до широка гама лазерни системи с висока мощност и висока честота на повторение от световна класа и вторични източници. Това дава възможност за авангардни изследвания и нови режими на физика с висок интензитет във физиката, химията, медицината и науките за материалите.