Фонд „Научни изследвания” обяви класирането по три конкурсни сесии

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) обяви класирането по следните конкурси:

– „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.“
Пълен списък на одобрените за финансиране проекти е публикуван на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1358

– „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год.“
Пълен списък на одобрените за финансиране проекти е публикуван на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“:  https://www.fni.bg/?q=node/1359

–  Конкурс „Българска научна периодика – 2022 г.“
Пълен списък на одобрените за финансиране проекти е публикуван на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1369

Ще бъдат подкрепени повече от 160 български научни проекта на обща стойност над 21,5 млн. лв., като 34 от тях са на млади учени и постдокторанти. Научните проекти са от всички научни области, като сред част от темите са:  нови математически модели за анализ на големи данни с приложения в медицината и епидемиологията; продължителност на имунната памет след имунизация срещу КОВИД-19; порести графен-базирани йерархични материали за опазване на околната среда; дигиталното разделение и социалните неравенства; изследване и приложение на алгоритми за машинно обучение при анализ и разработка на високо сигурен софтуер; комплексна оценка на генетични и екологични фактори, свързани със загубите на медоносни пчели в България; жените в българската литература; интердисциплинарни методи и средства за изследване на ръкописни паметници и много други.
Сред темите на проектите на млади учени и постдокторанти са: ефект на комбинирано прилагане на антивирусни съединения срещу ентеровируси; биосензори базирани на седиментни микробни горивни клетки за мониторинг и биоремедиация на замърсени с тежки метали води; слабо изследвани катаклизмични системи в Млечния път и близки галактики и други.

В конкурса за  „Българска научна периодика – 2022 г.” ще бъдат финансирани повече от 60 български научни издания, като проектите са на стойност над 418 000 лв.

В момента тече оценяването на проектните предложения по конкурса по Националната научна програма „Петър Берон и НИЕ“, по която ще бъдат финансирани проекти за 960 хил. лв., както и подаване на проектни предложения за програмата ВИХРЕН с годишен бюджет за финансиране на проекти от 1,4 млн. лв.

Всички резултати от вече приключилите конкурси, както и обявите за нови възможности за финансиране, можете да намерите на официалния сайт на  Фонд „Научни изследвания“: www.fni.bg .