Европейска награда за шампиони по равнопоставеност на половете

През 2022 г. за първи път ще бъде връчена Европейска награда за шампиони по равнопоставеност на половете. Новата инициатива на Европейската комисия има за цел да отличи постигнатите успехи по прилагането на равнопоставеността на половете в академичните и научните организации. Наградата се връчва в 3 категории:
  • Шампиони за устойчиво равенство между половете;
  • Новодошли шампиони за равенство между половете и
  • Приобщаващи шампиони за равенство между половете
Да кандидатстват за наградата могат университети, висши учебни заведения и научноизследователски организации (публични или частни), установени в държава от ЕС или асоциирана страна с Хоризонт Европа. Кандидатури се приемат до 13 октомври. Повече информация за категориите и правилата за участие може да намерите тук.