Среща и конференция на форума на ESFRI за честване на 20 години на ESFRI

Това събитие се организира съвместно от Министерството на висшето образование, изследванията и иновациите, Европейската комисия и Френската академия на науките..

Конференция на тема „Horizon Europe: The first assessment“

Хоризонт Европа е най-голямата програма за научни изследвания и иновации на ЕС и вече е в ход. През пролетта на.

Информационен ден за възможностите и поканите на програмата Хоризонт Европа

На 25 януари 2022 г. Съветът за наука и технологии в Малта ще организира Информационен ден за възможностите и поканите.

Информационни дни относно мисиите

Мисиите на ЕС са новост от програмата за изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ за 2021-2027 г., която има за цел.

Събитие на световно ниво относно възможностите за международното сътрудничество в научноизследователските инфраструктури – ICRI

През октомври 2022 г. гр. Бърно ще бъде домакин на среща на лидери в областта на научноизследователските инфраструктури – техните.

Информационна сесия за европейската мисия за неутрални и интелигентни градове в областта на климата

На 14 декември от 14 часа Европейската комисия организира информационна сесия за България относно мисията на неутрални и интелигентни градове.

ESFRI Days 2021

Словеското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейския стратегически форум на научноизследователските инфраструктури организират ESFRI Days 2021. Информационните дни ще.

Space Downstream Innovation Days

На 8 и 9 ноември 2021 г. Агенцията на Европейския съюз за космическата програма организира Space Downstream Innovation Days. Двудневното.

Уебинар на тема „Равенство между половете в Хоризонт Европа“

Нацционалната контакта мрежа на Съвета за научни изследвания на Литва организират уебинар на тема „Равенството между половете в Horizon Europe“,.

Европейска нощ на учените 2021

Европейска нощ на учените 2021 София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Шумен, Велико Търново,  Хасково, Ямбол 24-25 септември 2021 г.