До 18 април 2024 г. Награди за принос в науката „Питагор“ 2024 г.

През 2024 г. наградите за принос в науката „Питагор“ на Министерство на образованието и науката се организират в следните категории:.

Седмицата на научните изследвания и иновациите

В периода 18- 21 март Европейската комисия организира Седмица на научните изследвания и иновациите. Отбелязвайки 40-годишното пътуване през рамковите програми.

Информационен ден – клъстер 6

На 27 септември Европейската комисия организира информационен ден за клъстер 6. Събитието ще се проведе в хибриден формат с възможност.

Международна научна конференция в областта на невронауките се организира във Варна

Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна ще бъде организатор и домакин на междунардония научен форум „Неврогенеза на Черно.

Информационен ден – COST

На 24 май 2023 г. е организиран онлайн информационният ден за COST. Събитието е отворено за всички изследователи и иноватори във всеки.

Тристранна конференция на тема отворена наука

Министерството на образованието и науката, съвместно с Европейската комисия, Европейския облак за отворена наука (E – European Open Science Cloud,.

Национален информационен ден за Работна програма 2023 – 2024 на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“

На 26 януари 2023 г. Министерството на образованието и науката организира Национален информационен ден за Работна програма 2023 – 2024.

Уебинар на тема „Как да осигурим приложима защита на академичната свобода на ниво ЕС?“

На 28 ноември 2022 г. Европейският парламент организира уебинар на тема „Как да осигурим приложима защита на академичната свобода на.

Симпозиум на Европейския облак за отворена наука

Симпозиумът на EOSC е основното годишно събитие на EOSC и тази година ще се проведе в Прага, Чехия. Миналата година.

Конференция за отворената наука

Science Europe организира тази конференция за отворената наука във важен момент: пандемията от COVID-19 подчерта стойността на откритите и съвместни.