ERC публикува информация за кандидатите по конкурсите за безвъзмездна финансова подкрепа - Starting и Consolidator Grant Calls

ERC публикува информация за кандидатите по конкурсите за безвъзмездна финансова подкрепа – Starting и Consolidator Grant Calls

Безвъзмездните средства предоставяни чрез конкусрсните сесии Starting и Consolidator Grant Calls на Европейския научноизследователски съвет (ERC) са част от основните безвъзмездни средства предоставяни за гранични изследвания от ERC за 2021 г., финансирани по Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт Европа“. Научните постижения са единственият критерий за оценка на проектите по тези конкурсни сесии.

Публикувания от ERC документ се основава на правните документи, определящи правилата и условията за безвъзмездните средства за гранични научни изследвания на ERC, по-специално:

Ръководството на ERC за партньорска проверка и оценка на проектните предложения, приложимо за Starting и Consolidator Grant Calls, предоставя практическа информация за процеса на оценка.

Мисията на контактните лиза за ERC е да повишават осведомеността, да информират и съветват относно възможностите за финансиране от ERC, както и да подпомагат потенциалните кандидати при подготовката, подаването и проследяването на проектните предложения. За подробности относно ERC контактните лица във вашата страна, моля, направете справка с уебсайта на ERC или портала за финансиране и търгове (Funding & tender opportunities).

Документа можете да изтеглите като проследите тази препратка.