Elsevier обявява поредица от пролетни уебинари, SciVal Camp и Scopus Academy

На страницата Elsevier Online Training Hub издателство Елзевир обяви графика за пролетните уебинари за 2022 г., SciVal Camp 2022 и Scopus Academy.

Пролетните уебинари за 2022 г. започват на 1 март, с фокус върху предоставянето на нови теми, като например данни от изследвания и тяхното въздействие, данни от Scopus или трансформиращи споразумения за отворен достъп.

Лагерът SciVal Camp 2022 ще предложи 3 специални онлайн срещи в периода 5-7 април 2022 г., като участниците ще получат  сертификати. Графикът включва следните теми:

  • 5 април – Анализ на институционалното въздействие
  • 6 април – Анализ на общественото въздействие
  • 7 април – Автоматизиране на работата с функциите на SciVal.

Scopus Academy предлага въвеждащо обучение в средата на Scopus за изследователи, библиотекари, служители в администрацията и студенти. Това е програма за сертифициране, която се състои от четири онлайн курса от приблизително един час всеки. Курсовете са подкрепени от кратки видео уроци и викторини и са допълнени с упражнения и помощни материали. Наличните модули са:

  • Характеристики на Scopus (Въведение),
  • Тематично търсене,
  • Идентичност на автора,
  • Метрика.