Експерти на Център за компетентност КВАЗАР разработиха STEM уроци за технологии в креативните индустрии

На 26 oктомври беше открит новоизградения СТЕМ Център на 134 СУ „Димчо Дебелянов“ в гр. София, който ще разполага с модерни училищни кабинети и високотехнологично “Мейкърспейс студио”, оборудвано с най-новите обучителни технологии в сферата на креативните индустрии. Центърът е изграден с финансиране от Министерство на образованието и науката на обща стойност 256 000 лева и ще носи името на д-р Емил Кало.

Една от основните задачи на СТЕМ центъра ще бъде въвеждането на комбинация от иновативни учебни сценарии, реализирани чрез гъвкавите дигитални технологии и добри международни практики. Eкспертите на КВАЗАР разработиха за педагогическия състав на 134 СУ набор от интегрирани СТЕМ уроци, включващи модули като „Туроператор на бъдещето“, „Гид  с машина времето“, „Математическа и компютърна лингвистика в креативните индустрии“ и много др. По този начин учениците ще могат да усвоява знания в природните и инженерни науки по нов и интересен за тях начин- чрез експерименти, интерактивни упражнения и проектно-базирано обучение. Екипът на Център за компетентност КВАЗАР ще осъществи връзката на училището с различни университети, научни организации и експерти от дигиталната индустрия, които ще насърчат децата, обучаващи се в STEM Центъра да изберат в бъдеще специалности с инженерна, математическа и технологична насоченост.