EIT публикува ръководство за синергии между MSCA и EIT

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) публикува ръководство, обясняващо потенциалните синергии между действията по Мария Склодовска-Кюри (MSCA) и EIT, като очертава, че както действията по Мария Склодовска-Кюри (MSCA), така и Европейският институт за иновации и технологии (EIT) обединяват широк спектър от групи от висше образование, научни изследвания, бизнес, индустрия и други неакадемични сектори. Двете програми работят по-специално:
  • за насърчаване на научните изследвания и иновациите в Европа чрез сътрудничество между висшето образование, научните изследвания и неакадемичните сектори;
  • предоставяне на изследователски и предприемачески таланти със знания и умения, за да отговарят на бъдещите нужди на пазара на труда, да правят иновации и да създават продукти и услуги за икономическа и социална полза.
Ръководството беше публикувано на 7 септември 2022 г. и е насочено към организации или лица, участващи в двете програми, като илюстрира как техният проект може да се възползва от дейностите на други проекти и иновационни общности или да вдъхнови вторичен проект в другата програма. Сред дадените примери е кратка мобилност на персонал или студенти, включваща партньорски организации на Общността за знания и иновации (KIC) в рамките на MSCA Staff Exchanges; Изследователите на MSCA са командировани в организация в рамките на ОЗИ; или организации, които вече работят по проекти на MSCA, които участват с партньорите на EIT KIC в инициативата HEI на EIT (Изграждане на капацитет за иновации за институциите за висше образование). Тук може да намерите пълният текст на ръководството.