Digital Day 2021 - тематично събитие на Европейската комисия и Португалското председателство на Съвета на ЕС

Digital Day 2021 – тематично събитие на Европейската комисия и Португалското председателство на Съвета на ЕС

Европейската комисия, в сътрудничество с Португалското председателство на Съвета на ЕС, организира Digital Day 2021 – виртуално събитие, което ще се проведе на 19 март 2021 г. Както и през предишните години, акцентът на събитието ще бъде дискусията на министерско ниво и подписването на декларации за сътрудничество между държавите-членки.

Домакин на събитието ще бъде г-н Тиери Бретон, еврокомисар по вътрешния пазар, заедно с Португалското редседателство. По време на Digital Day 2021 държавите-членки на ЕС ще бъдат поканени да си сътрудничат в ключови области, в които цифровите технологии могат да окажат значително положително въздействие. Тази година организаторите поставят във фокус следните теми:

  • Декларацията за единен европейски портал за данни (European Data Gateways), за да се реализира потенциала на Европа да се превърне в център за обмен на данни в световен мащаб, като се фокусира върху международната свързаност чрез наземни и подводни кабели, сателитни комуникации и други важни инфраструктури за обмен на данни.
  • Декларацията за единен европейски стандарт за стартъп нациите (EU Startup Nations Standard Declaration), която да изразява политическата воля и ангажимента за действие, както и да гарантира, че всички европейски стартиращи предприятия ще се възползват от най-добрите практики прилагани в най-успешните екосистеми за стартъпи в Европа и света.
  • Декларацията за зелена и цифрова трансформация на ЕС (Declaration on a Green and Digital Transformation of the EU), която дефинира редица конкретни действия за мобилизиране на инвестиции в чисти и цифрови технологии, за ускоряване на действията в областта на климата, подпомагане на създаването на работни места и растеж.

В допълнителна декларация на представителите на индустрията за Зелена цифрова коалиция, изпълнителните директори на водещи европейски фирми ще декларират своя ангажимент за конкретни действия за ускоряване на прехода на ИКТ сектора към декарбонизирана и кръгова икономика, допринасяйки за новаторски и устойчиви общество и икономика.

Тази година водещ на Digital Day ще бъде Филомена Каутела. Ще има съпътстващо събитие посветено на стартъпите в следобедните часове на 19 март. Startups & Tech in Europe ще представлява тематична виртуална конференция посветена на стандарти, устойчивост и свързаност.

Програмата на събитието можете да разгледате като проследите тази препратка.