COST отбелязва 50 успешни години на наука без граници

На 22 и 23 ноември 1971 г. е създадена COST, за да помогне в отговор на ключови предизвикателства, пред които са били изправени изследователите в Европа по това време.

50 години по-късно COST e водещия мрежов инструмент за сътрудничество в Европейското научноизследователско пространство в Европа (ЕНП). Програмата продължава да се разширява в световен мащаб и към днешна дата членовете на COST наброят 39.

Освен многото постижения и идеи, процъфтяващи през това 50-годишно пътуване, COST се оказа и ключов инструмент за насърчаване на равенството между половете в научните изследвания и иновациите, насърчавайки приобщаването и стимулирайки кариерага на младите изследователи.

На 4 май 2021 г. се проведе онлайн министерска конференция на Съвета на Европейския съю, под егидата на португалското председателство. На срещата министрите обелязаха 50 годишния успех на COST. Първата сесия беше съсредоточена върху важността на COST като основен инструмент в подкрепа на изследователското сътрудничество в продължение на пет десетилетия. На конференцията участие взе заместник-министър Карина Ангелиева, която потвърди важната роля на COST за развитието на европейското научноизследователско пространство. Министрите утвърдиха политическия си ангажимент към COST с подписването на Министерска декларация.

По повод честването на 50 години на COST може да се запознаете с ключови етапи от история на организацята, основни постижения, произтичащи от работата в рамките на COST Action и други вдъхновяващи истории на специалния сайт на Програмата.

Повече информация за министерската конференция може да намерите като проследите тази препратка.

Видео с ключови моменти от истрията на COST.