Четири нови уебинара за Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа. 

Европейската комисия организира през следващите няколко месеца четири нови уебинара – два за Хоризонт 2020 и два за Хоризонт Европа.

 

Тема: Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants

Дата: 27 September 2022, from 10:00am to 12:00am (CET, Brussels time)

За повече информация: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220927.htm (не е необходима регострация)

 

Тема: Horizon Europe Coordinators’ Day on Grant Management

Дата: 04 October 2022, from 09:30am to 12:40am (CET, Brussels time)

Event website: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221004.htm (не е необходима регострация)

 

Тема: Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal?

Дата: 20 October 2022, from 10:00am to 12:00am (CET, Brussels time)

Целева аудитория: Кандидати и бенефициенти, които са получили или ще кандадатстват за еднократни грантове

За повече информация: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221020.htm (не е необходима регострация)

 

Тема: Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants

Дата: 30 November 2022, from 10:00am to 12:00am (CET, Brussels time)

За повече информация: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221130.htm (не е необходима регострация)

 

Тези уебинари са предназначени за национални контактни лица за Рамковата програма за научни изследвания и иновации, за координатори на грантове, участници в проекти и други заинтересовани страни.