CESAER и LERU – Пакт за научни изследвания и иновации в Европа

CESAER и LERU публикуваха съвместно писмо, в което изразиха дълбоката си загриженост относно подхода за постигане на Европейско научноизследователско пространство (ЕНП).

Те приканват Европейската комисия и държавите-членки да представят предложения за:

  1. Подобрен Пакт за изследвания и иновации в Европа;
  2. Укрепване на неговото правно обвързващо измерение;
  3. Пряко, незабавно, приобщаващо, структурирано и трайно участие на заинтересованите страни в областта на научноизследователската и развойната дейност в системата за управление на ЕНП и в развитието на Пакта в Европа.

Двете организации отбелязват, че ефективното съвместно създаване на Пакта и управлението на ЕНП е жизненоважно за неговия успех и припомнят за продължителните усилия през последните десетилетия за постигане на ЕНП, Съобщението на Европейската Комисия – Ново ЕНП за научни изследвания и иновации и съответните заключения на Съвета.

CESAER е европейската асоциация на водещи специализирани и всеобхватни университети в науката и технологиите, която: защитава високите постижения във висшето образование, обучението, научните изследвания и иновациите; допринася за реализирането на отворени общества на знанието; и цели да осигури значително научно, социално, икономическо и обществено въздействие.

The League of European Research Universities (LERU) е добре изградена мрежа от университети, които интензивно развиват научноизследователска деност. LERU разработва, разпространява и защитава възгледи за научните изследвания, иновациите и висшето образование чрез политически документи, изявления, срещи и събития, които помагат за оформянето на политики на европейско ниво. 

Цялото писмо до ЕК може да прочетете като проследите тази препратка.