Мирослав Колев Христов

Трите имена:  Мирослав Колев Христов Тема на разработката по програмата:  Описание на алгебрите на Бурген,  инвариантни алгебри на  не съдържащи .

Мария Дианова Йорданова

Програма „Млади учени и постдокторанти” Три имена: Мария Дианова Йорданова Тема на разработка: Приложение на ИКТ в обучението по история.

Милена Петрова Стоянова (постдокторант)

Трите имена: Милена Петрова Стоянова (постдокторант) Тема на разработката по програмата е по приоритетната област на Националната стратегия за развитие.

Ивелин Георгиев Иванов

ТРИТЕ ИМЕНА: Ивелин Георгиев Иванов преподавател в ШУ Колеж – Добрич от 2003 г. ТЕМА НА РАЗРАБОТКАТА ПО ПРОГРАМАТА: Анализ.

Деница Веселинова Люцканова

Трите имена: Деница Веселинова Люцканова Тема на разработката по програмата: Комуникационни дефекти в модното брандиране Постигнати резултати – обзор на.

Диляна Стефанова Иванова-Станчева

Трите имена: Диляна Стефанова Иванова-Станчева   Тема на разработката по програмата: Изследване на влиянието на Хамакеровата константа върху изчисляването на.

Димитър Дойчев Димитров

  Трите имена: Димитър Дойчев Димитров Тема на разработката по програмата: Мониторинг на полупланински реки, след язовири в Черноморски Район.

Проф. д-р Радостина Стоянова (ННП „ВИХРЕН“)

Проф. д-р Радостина Стоянова е родена на 12 януари 1962 г. Средно образование завършва през 1980 г. в Националната природо-математическа.

Проф. Людмил Кацарков (ННП „ВИХРЕН“)

Людмил Кацарков е редовен професор в Университета в Маями, Университета на Виена и Института по математика и информатика към БАН..

Проф. Николай Денков (ННП „ВИХРЕН“)

Проф. Николай Денков е роден на 3 септември, 1962 г. в град Стара Загора. Завършил е средното си образование в.