Мирослав Колев Христов

Мирослав Колев Христов

Трите имена:  Мирослав Колев Христов Тема на разработката по програмата:  Описание на алгебрите на Бурген,  инвариантни алгебри на  не съдържащи  диск алгебрата А.   Постигнати резултати : – Основният получен резултат е, че алгебрата  Бурген на  – идеал породен от вътрешна функция q и алгебра…

Мария Дианова Йорданова

Мария Дианова Йорданова

Програма „Млади учени и постдокторанти” Три имена: Мария Дианова Йорданова Тема на разработка: Приложение на ИКТ в обучението по история и цивилизации Постигнати резултати: Проучване и анализ на социалните нагласи в дигитална среда, и техните влияния върху представянето на различни исторически аспекти в реална учебна…

Милена Петрова Стоянова (постдокторант)

Милена Петрова Стоянова (постдокторант)

Трите имена: Милена Петрова Стоянова (постдокторант) Тема на разработката по програмата е по приоритетната област на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г. – „Здраве и качество на живот“ Постигнати резултати: Направена е характеристика на отличителните черти на различни видове…

Ивелин Георгиев Иванов

Ивелин Георгиев Иванов

ТРИТЕ ИМЕНА: Ивелин Георгиев Иванов преподавател в ШУ Колеж – Добрич от 2003 г. ТЕМА НА РАЗРАБОТКАТА ПО ПРОГРАМАТА: Анализ на данни ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ Научните изследвания се развиват в две направления: Методи и алгоритми за достигане на равновесия в линейноквадратчни игри. Модифицирани алгоритми за анализ…

Деница Веселинова Люцканова

Деница Веселинова Люцканова

Трите имена: Деница Веселинова Люцканова Тема на разработката по програмата: Комуникационни дефекти в модното брандиране Постигнати резултати – обзор на литература по проблематиката – структуриране на работен вариант на първа глава от дисертационния труд   Избройте последните научни проекти, в които сте взел/а участие? –…

Диляна Стефанова Иванова-Станчева

Диляна Стефанова Иванова-Станчева

Трите имена: Диляна Стефанова Иванова-Станчева   Тема на разработката по програмата: Изследване на влиянието на Хамакеровата константа върху изчисляването на критични дебелини на пенни филми Постигнати резултати Бяха получени и изследвани пенни филми от разтвори на природното нейонно повърхностно активно вещество n-додецил-β-D-малтозид (C12G2) и катионното…

Димитър Дойчев Димитров

Димитър Дойчев Димитров

  Трите имена: Димитър Дойчев Димитров Тема на разработката по програмата: Мониторинг на полупланински реки, след язовири в Черноморски Район за Басейново Управление и определяне на екологичното им състояние, съгласно изискванията на Наредба Н-4/2012. Постигнати резултати: – Събрани са данни за екологичното състояние на реки…

Проф. д-р Радостина Стоянова (ННП "ВИХРЕН")

Проф. д-р Радостина Стоянова (ННП “ВИХРЕН”)

Проф. д-р Радостина Стоянова е родена на 12 януари 1962 г. Средно образование завършва през 1980 г. в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов” с профил химия, а висше – през 1985 г. във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ с…

Проф. Людмил Кацарков (ННП "ВИХРЕН")

Проф. Людмил Кацарков (ННП “ВИХРЕН”)

Людмил Кацарков е редовен професор в Университета в Маями, Университета на Виена и Института по математика и информатика към БАН. Той е съдиректор на Института за математическите науки на Америка (IMSA) и научен директор на Международния център за математически науки – София (ICMS – София).…

Проф. Николай Денков (ННП "ВИХРЕН")

Проф. Николай Денков (ННП “ВИХРЕН”)

Проф. Николай Денков е роден на 3 септември, 1962 г. в град Стара Загора. Завършил е средното си образование в през 1980г. в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, а висшето си образование получава в Химически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ през 1987 г. Проф. Денков…