European Research Infrastructures offer critical services in the fight against the SARS-CoV-2 outbreak

ESFRI believes that the opportunities provided by European Research Infrastructures to support the science-led response to the COVID-19 outbreak are extremely important. ESFRI is.

Нашата работа по проекта Фолдинг – Covid 19

Благодарение на финансирането, осигурено от Министерството на образованието и науката чрез Националната пътна карта за научно-изследователски инфраструктури, Софийският Университет финансира оперативната дейност на Лабораторията.

ПРОУЧВАНЕ НА СВЕТОВНАТА БАНКА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕВ БЪЛГАРСКИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУЦИИ

Световната банка провежда проучване като част от проект за преглед на публичните разходи за наука, технологии и иновации в България.

„Седмицата на аеро-космическите технологии“ (Sofia Space Week 2020)

През периода 24-28 април 2020 г. се планира в София да се проведе събитие с тема „Седмицата на аеро-космическите технологии“.

Национален конкурс за есе за ученици, студенти и докторанти на тема „Климатът се променя! А аз?“

Информационният център по растителна биотехнология на Агробиоинститут (София) организира в рамките на проект СТАРБИОС2 (програма „ХОРИЗОНТ 2020“ на ЕС) национален.

Пролетна Академия по персонализирана молекулярна патология и онкология

Организирана от БАППМ и Медицински Университет, гр. Плевен 4 април 2020 г. зала Панорама, Интер Експо Център, гр. София Уважаеми.

„ФНИ представя успешни проекти на млади учени“ 2020

В съответствие с Комуникационната стратегия на Фонд „Научни изследвания“ и решение на Изпълнителния съвет на Фонда, в периода 12-13 март.

A USER GUIDE TO THE INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI)

The Innovative Medicines Initiative (IMI) was set up in 2008 as a public-private partnership between the European Union (represented by.

JRC – Съвместно докторантско партньорство

Съвместният изследователски център (JRC) оповести обявяването на пилотна фаза на програма „Съвместното докторантско партньорство“ (CDP) за 2020 г. – инициатива.

България и Румъния ще проведат на 22 януари 2020 г. в гр. Русе консултация за „Хоризонт Европа“.

България и Румъния ще проведат на 22 януари 2020 г. в гр. Русе съвместни консултация със заинтересованите страни относно следващата.