Първият форум за европейските мисии

Първият форум за европейските мисии ще се проведе онлайн на 25 януари 2023 г. и ще събере заинтересованите страни от:.

Oнлайн обучения на Clarivate за български учени, докторанти и студенти

Кларивейт (Web of Science) организира за българските учени, докторанти и студенти онлайн презентационни обучения. Първото обучение ще се проведе на:.

Бизнесът инвестира повече от държавата в научни изследвания

Държавното финансиране за научноизследователска дейност в България е недостатъчно – то е в рамките на около 0,25% от БВП през.

Национален финал на Световната купа по предприемачество

На 27 ноември т.г. Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ беше домакин на  националния финал на Световната купа по.

Министрите на научните изследвания в ЕС обсъждат как да използват науката като инструмент за улесняване на създаването на политики

На Съвета по конкурентоспособност в петък, 2 декември 2022 г., министрите, отговарящи за научните изследвания, проведоха политически дебат за това.

Споделете своите добри практики на EU Knowledge Valorisation Week 2023

Европейската комисия приканва да споделите какви добри практики използвате, за да превърнете научните постижения и изобретения в конкретни решения за.

Конференция „Състояние на националната научна инфраструктура в Република България в изпълнение на НПКНИ“

В периода 17 – 18 ноември 2022 г., в гр. Пловдив, се проведе Конференция, на която бе представен напредъка и.

Уебинар на тема „Как да осигурим приложима защита на академичната свобода на ниво ЕС?“

На 28 ноември 2022 г. Европейският парламент организира уебинар на тема „Как да осигурим приложима защита на академичната свобода на.

Свободен достъп до научни инфраструктури на Съвместния изследователски център

Съвместният изследователски център (JRC) отвяра своите научни лаборатории за изследователи от висши училища, научни организации, инудстрия, малки и средни предприятия,.

Отворени покани от EIT

Заявките за Младежката мисия на EIT Food са отворени до 8 декември 2022 г. Повече информация по темата можете да.