Научноизследователска инфраструктура EBRAINS (Human Brain Project)

Научноизследователска инфраструктура EBRAINS (Human Brain Project)

EBRAINS, научноизследователската инфраструктура, разработена по Проекта за човешкия мозък (the Human Brain Project), е включена в Пътната карта на ESFRI 2021. Това бележи важен етап за EBRAINS и е признание за устойчивата научна стойност и високото качество на тази научноизследователска инфраструктура. Изследователската инфраструктура EBRAINS ще…

Европейска помощ за обществени поръчки за иновации

Европейска помощ за обществени поръчки за иновации

Европейска помощ за обществени поръчки за иновации (EAFIP) обяви втората покана за подаване на проектни предложения. Помощта се предлага на всички публични купувачи от която и да е област на дейност в публичния сектор (здравеопазване, транспорт, ВиК, строителство, сигурност, образование, околна среда, енергетика, публична администрация и…

Фондация Карол Знание  организира “Предприемачи в науката” 2021

Фондация Карол Знание организира “Предприемачи в науката” 2021

Започна кандидатстването в четвъртото издание на програмата “Предприемачи в науката” на фондация Карол Знание, тази година с фокус Impact Investing. За участие са поканени студенти, докторанти и млади учени, които разработват научни проекти със социално и екологично въздействие. Impact Investing e бързо развиваща се индустрия, задвижвана…

Център за Компетентност „Квазар” отбеляза своя трети рожден ден с научен семинар

Център за Компетентност „Квазар” отбеляза своя трети рожден ден с научен семинар

„Пробивни технологии: От научните изследвания до пазара” бе темата на научния семинар, с който Центъра за компетентност „Квазар” отбеляза на 28 юни, своят трети рожден ден. Екипът на Офиса за технологичен трансфер „Квазар” представи стратегията за пазарна реализация на четири продукта, разработени от центъра за…

Документи и ръководства по РП „Хоризонт Европа“

Документи и ръководства по РП „Хоризонт Европа“

Тази седмица беше публикувано програмното ръководство по „Хоризонт Европа“, което можете да разгледате и изтеглите като проследите следната препратка. В  документа са представени структурата, основните аспекти и новостите в „Хоризонт Европа“. Онлайн ръководството, в което подробно е описано как се работи с онлайн системата – регистриране…

ЕС-АСЕАН: Виртуално събитие за представяне на отворени конкурси по „Хоризонт Европа“ с възможност за намиране на партньори

ЕС-АСЕАН: Виртуално събитие за представяне на отворени конкурси по „Хоризонт Европа“ с възможност за намиране на партньори

В периода 20-22 юли 2021 г. EURAXESS Worldwide ASEAN с подкрепата на Европейската комисия, делегациите на ЕС и представителствата на държавите членки в ASEAN организират виртуално събитие за идентифициране на партньори от страните от Югоизточна Азия и Европейското изследователско пространство за съвместно участие в конкурси…

Академия по молекулярна уропатология на 17 и18 септември 2021 г.

Академия по молекулярна уропатология на 17 и18 септември 2021 г.

Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина и Медицински Университет Плевен организират Академия по молекулярна уропатология. Събитието ще се проведе на 17-18.09.2021 г. в зала „Панорама“ на ИнтерЕкспо Център (София). БАППМ и Медицински Университет Плевен продължават специалната си програма за обучение и повишаване на квалификацията…

Награди за принос към енергийния преход в рамките на Европейската седмица на устойчивата енергия (EUSEW) 2021

Награди за принос към енергийния преход в рамките на Европейската седмица на устойчивата енергия (EUSEW) 2021

Тазгодишните награди EUSEW имат за цел да признаят изключителни дейности, ръководени от жени, които биха могли да помогнат за осъществяване напредъка в прехода към чиста енергия в Европа и да допринесат за постигане на европейските енергийни и климатични цели. В рамките на EUSEW ще бъде…

„Copernicus Masters“ и „Galileo Masters“ - европейски състезания за разработване на иновативни приложения използващи данни от космоса

„Copernicus Masters“ и „Galileo Masters“ – европейски състезания за разработване на иновативни приложения използващи данни от космоса

С подкрепата на Министерството на икономиката на Република България, Офисът за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“ участва като партньор за България в провеждането на двете водещи състезания за иновации „Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 2021. „Copernicus Masters“ и „Galileo Masters“ са европейски състезания за разработване…

Доклад на Експертна група в областта на биоикономиката

Доклад на Експертна група в областта на биоикономиката

Европейската Комисия и нейният Механизъм за подкрепа на политиката в областта на биоикономиката (PSF on Bioeconomy) организират Финално събитие за разпространение на резултатите от работата и Доклада на Експертната група по Упражнението за Взаимно Обучение (Mutual Learning Exercise), което ще се проведе онлайн на 6…