Отчетна онлайн конференция на Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ за представяне на резултатите за 2020 г.

Отчетна онлайн конференция на Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ за представяне на резултатите за 2020 г.

На 22 януари 2021 г. (петък) от 9:30 ч. ще се проведе отчетната онлайн конференция на Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ за представяне на резултатите за 2020 г. Линк за участие в конференцията…

Работната група FAIR in Practice на Европейския облак на отворената наука публикува доклад с шест препоръки за изпълнение на  FAIR практиката за отворена наука

Работната група FAIR in Practice на Европейския облак на отворената наука публикува доклад с шест препоръки за изпълнение на FAIR практиката за отворена наука

Работната група FAIR in Practice на Европейския облак за отворена наука публикува доклад, в който предоставя анализ на състоянието на FAIR практиките в различни изследователски общности и свързаните с инициативата FAIR политики в различни страни. В доклада се предлагат шест препоръки за това как FAIR…

Стипендии за усъвършенстване на учители в областта на медийната грамотност

Стипендии за усъвършенстване на учители в областта на медийната грамотност

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” и Посолство на САЩ в Република България обявяват конкурс за стипендии за усъвършенстване на учители в областта на медийната грамотност. Програмата, по която се провежда конкурсът, е предназначена за учители в прогимназиална и гимназиална степен на образованието по следните…

Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България

Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България

Със Заповед на министъра на образованието и науката е утвърден Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България. Планът задава стратегическите цели, необходимите стъпки и инструменти за осъществяването на прехода към превръщането на отворената наука в стандартна практика за провеждане на…

Чешкият университет за хуманитарни науки (Прага) кани кандидати за ERA Chair по проект по РП „Хоризонт 2020“ DRIFT-FOOD.

Чешкият университет за хуманитарни науки (Прага) кани кандидати за ERA Chair по проект по РП „Хоризонт 2020“ DRIFT-FOOD.

Чешкият университет за хуманитарни науки (Прага) кани кандидати за ERA Chair по проект по РП „Хоризонт 2020“ DRIFT-FOOD. Поканата е насочена към  опитни професионалисти, които могат да помогнат да се развият капацитета и компетенциите на университета в областта на хранителните технологии и науката за храните.…

Заместник-министър Карина Ангелиева говори за успехите и предизвикателствата пред българската наука през 2020 г.

Заместник-министър Карина Ангелиева говори за успехите и предизвикателствата пред българската наука през 2020 г.

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева сподели чрез видеопослание към българската научна общност своите пожелания за успешна 2021 г. и коментира успехите и предизвикателствата пред българската наука през 2020 г. В своята ретроспекция за отминалата, изпълнена с предизвикателства година, г-жа Ангелиева говори за…

Награда "Предприемач в науката" за проект за пречистване на води с добив на зелена енергия

Награда “Предприемач в науката” за проект за пречистване на води с добив на зелена енергия

Д-р Росен Иванов, главен асистент в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, е новият носител на наградата “Предприемач в науката”. Той спечели мнозинството от гласовете на журито в третия конкурс на фондация “Карол Знание” с проект „Иновативно пречистване на отпадъчни води и зелена енергия за промишлеността…

Великобритания с нова международна образователна програма за обмен "Тюринг"

Великобритания с нова международна образователна програма за обмен “Тюринг”

След BREXIT, Великобритания ще се присъедини към няколко научни програми през програмния период 2021-27 г. – “Хоризонт Европа”, “Евратом” (в това число ITER) и “Коперник”. За текущите бенефициенти по линия на “Хоризонт 2020” във Великобритания, редът и условията ще останат същите, както са договорени съгласно…

Уебинар на тема "България 4.0: да уловим цифровата вълна"

Уебинар на тема “България 4.0: да уловим цифровата вълна”

Европа се подготвя за “Европа 4.0” – цифрово свързана икономика, способна да създава решения и да води към конкурентно и иновативно бъдеще. В този процес някои страни, региони и фирми изостават. Може ли българската икономика да улови цифровата вълна и да се доближи до европейските…

Нов регламент на Национални научни награди „Питагор“

Нов регламент на Национални научни награди „Питагор“

За да отличи постиженията на българските учени и научни колективи с изключителен принос към българската наука, министърът на образованието и науката ежегодно връчва национална научна награда „Питагор“. През годините от учредяването на наградите „Питагор“ до сега, регламентът на конкурса беше променян, за да бъдат включени…