Уебинар на Хоризонт Европа - The Funding & tenders Portal for beginners

Уебинар на Хоризонт Европа – The Funding & tenders Portal for beginners

На 27 май 2021 г. Европейската комисия организира открита информационна сесия на тема „The Funding & Tenders Portal for beginners“. Този уеб семинар ще обясни търсенето на възможности за финансиране и партньори, регистрация на организация, подаване на предложения, управление на профил, проучване на финансирани проекти…

COST отбелязва 50 успешни години на наука без граници

COST отбелязва 50 успешни години на наука без граници

На 22 и 23 ноември 1971 г. е създадена COST, за да помогне в отговор на ключови предизвикателства, пред които са били изправени изследователите в Европа по това време. 50 години по-късно COST e водещия мрежов инструмент за сътрудничество в Европейското научноизследователско пространство в Европа…

Проектът SCHOLARNET започва втори етап на изпълнение

Проектът SCHOLARNET започва втори етап на изпълнение

На 27 април се проведе онлайн среща с представители на партньорите и заинтересованите страни на международния проект за изграждане на изследователски капацитет SCHOLARNET. На официалното събитие бяха  представени резултати от досегашната шест месечна дейност  на проекта, както и основните приоритети за втория етап от изпълнението…

Министерството на образованието и науката награди победителите в Националния конкурс „Млади таланти“ 2021 г.

Министерството на образованието и науката награди победителите в Националния конкурс „Млади таланти“ 2021 г.

„Радвам се, че успяхме да изградим такава устойчивост на Националния конкурс „Млади таланти“. Заедно вече толкова години творим култура по отношение на създаването на наука и иновации. Благодаря на всички участници за ентусиазма. Във всеки от проектите се открива желанието Ви да решавате наболели проблеми…

CESAER и LERU - Пакт за научни изследвания и иновации в Европа

CESAER и LERU – Пакт за научни изследвания и иновации в Европа

CESAER и LERU публикуваха съвместно писмо, в което изразиха дълбоката си загриженост относно подхода за постигане на Европейско научноизследователско пространство (ЕНП). Те приканват Европейската комисия и държавите-членки да представят предложения за: Подобрен Пакт за изследвания и иновации в Европа; Укрепване на неговото правно обвързващо измерение;…

Пътища за разширяване на практиките за устойчиво повторно използване на водата в Европа

Пътища за разширяване на практиките за устойчиво повторно използване на водата в Европа

Аграрен университет – Пловдив е партньор в научен проект финансиран по програма Хоризонт 2020 с акроним Suwanu Europe,  насочен към насърчаване на повторното използване на водите за напояване в земеделието. Консорциумът по проект Suwanu Europe организира международна онлайн конференция на 18 и 19 май 2021…

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана към учени които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комиси

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана към учени които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комиси

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комисии (ВНЕК) във връзка с предстоящи конкурси за  фундаментални научни изследвания и за фундаментални научни изследвания на…

Европейският съюз прие Бонска декларация за свободата на научните изследвания

Европейският съюз прие Бонска декларация за свободата на научните изследвания

Всички 27 държави членки на ЕС и Европейската комися, представлявана от комисаря за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж – Мария Габриел, подписаха Бонската декларация за свобода на научните изследвания. Това осигурява предпоставка за по-нататъшни стъпки за защита на основните ценности на Европейското научноизследователско…

Проведе се първият в България научен симпозиум на тема „Епигенетика и сигнализация в стволовите клетки“

Проведе се първият в България научен симпозиум на тема „Епигенетика и сигнализация в стволовите клетки“

На 16 и 17 април 2021г. се проведе първият в България научен симпозиум на тема „Епигенетика и сигнализация в стволовите клетки”. Форумът е първата международна научна проява на проекта TranStem, финансиран от Европейската комисия по РП „Хоризонт 2020“. Проектът цели да насърчи и поддържа научните…

Срокът за регистрацията за специализирания курс HERCULES организиран от CERIC-ERIC е удължен до 3 май 2021 г.

Срокът за регистрацията за специализирания курс HERCULES организиран от CERIC-ERIC е удължен до 3 май 2021 г.

Срокът за регистрацията за специализирания курс HERCULES, организиран от CERIC-ERIC, е удължен до 3 май 2021 г. 8-дневното онлайн обучение е отворено за изследователи от цял ​​свят, които искат да разширят знанията си за мащабни изследователски инфраструктури чрез теоретични и практически сесии. Всички избрани участници ще…