Национален конкурс „Млади таланти“ 2021 г.

Национален конкурс „Млади таланти“ 2021 г.

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации.…

Европейскатa комисия представи платформата Open Research Europe (ORE)

Европейскатa комисия представи платформата Open Research Europe (ORE)

Новата платформа Open Research Europe (ORE), финансирана от Европейската комисия е нова, безплатна, отворена платформа за рецензии за резултати от изследвания финансирани от ЕС. Чрез платформата могат да се публикуват статии, категоризирани в шест области: природни науки, инженерни науки и технологии, медицински науки, селскостопански науки,…

Тематични уебинари на Елзевир специално за българската научна и академична общност в периода март-юни 2021 г.

Тематични уебинари на Елзевир специално за българската научна и академична общност в периода март-юни 2021 г.

Elsevier (Елзевир) е издателство, специализирано в публикуването на научна литература, като обемът на неговата продукция се оценява на 1/4 от всички статии, издавани в академичните периодични издания. Поддържа своя собствена база данни (Scopus), чрез която са достъпни около 10 милиона публикации. Елзевир подготвя поредица от…

Програма EIT Food Seedbed Incubator

Програма EIT Food Seedbed Incubator

Програмата EIT Food Seedbed Incubator е безплатна и се изпълнява от EIT Food, консорциум, който включва европейски компании, изследователски институти и университети, част от Европейския институт за иновации и технологии (EIT е част от Европейската комисия). EIT Food Seedbed подкрепя амбициозни предприемачи и новосформирани стартъпи,…

Комуникация на наука по време на COVID-19 – преглед на добри практики

Комуникация на наука по време на COVID-19 – преглед на добри практики

Междусекторната дейност на COST (Cross-Cutting Activity, CCA) в областта на научните комуникации обединява изключителен опит от над 50 организации в държави-членки на ЕС и извън него. CCA мрежата има за цел повишаване на осведомеността относно научната комуникация, да разработи най-добри практики за създателите на политики,…

Онлайн информационен ден за COST

Онлайн информационен ден за COST

COST (Европейско сътрудничество в науката и технологиите) е финансираща организация за научноизследователски и иновационни мрежи. COST помага да се свържат изследователски инициативи в цяла Европа и извън нея и дават възможност на изследователите и иноваторите да развиват своите идеи във всяка научна и технологична област,…

Предстоящи уебинари на Web of Science

Предстоящи уебинари на Web of Science

17 февруари 2021 г., 12:00 (българско време) Видимост чрез отворен достъп и анализи в Web of Science Знанието няма граници! Присъединете се към екипа от експерти на Web of Science в уебинар на тема как да откриваме и анализираме публикации с отворен достъп в Web…

Стратегия на Европейския институт за иновации и технологии за периода 2021 – 2027 г.

Стратегия на Европейския институт за иновации и технологии за периода 2021 – 2027 г.

С мисъл за своето бъдеще и с цел да служи по-добре на Европа като най-голямата иновационна общност, през декември 2017 г. Европейският институт за иновации и технологии (EIT) представи на Европейската комисия своята стратегия работа и развитие за периода след 2020 г. Това формира основата…

Стипендии на "Фулбрайт" за учени за академичната 2022-23 г.

Стипендии на “Фулбрайт” за учени за академичната 2022-23 г.

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” има удоволствието да покани българските учени на уебинар за възможностите за финансиране на изследователска дейност в САЩ през академичната 2022-23 г. Комисията предлага пълни стипендии за изследователска дейност (3-5 месеца). Повече информация за стипендиите на “Фулбрайт” за учени можете…

EURAXESS обяви начало на менторска програма „ Shape the future of a Researcher coming to Europe “

EURAXESS обяви начало на менторска програма „ Shape the future of a Researcher coming to Europe “

В рамките на проекта EURAXESS TOP IV „Отворен за света“ е разработена менторска програма „ Shape the future of a Researcher coming to Europe“. Програмата е отворена за изследователи от цял свят и от всяка научна област и ги насърчава да: си сътрудничат с утвърдени…