Национален информационен ден за Работна програма 2023 – 2024 на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“

На 26 януари 2023 г. Министерството на образованието и науката организира Национален информационен ден за Работна програма 2023 – 2024.

Лекции по проекта EXTREME

На 18 януари, 2023 г., от 16 часа, в рамките на проекта EXTREME, ще се проведaт следните две лекции: 16:00-16:30.

Център за компетентност КВАЗАР подписа Споразумение за съвместна дейност със Столична община

Кметът на София Йорданка Фандъкова и доцент Август Иванов – Директор на Института по роботика на БАН подписаха споразумение за.

34 от 100 статии в отворен достъп за 6 месеца

През месец юни 2022 г. Министерството на образованието и науката сключи ново тригодишно споразумение с Elsevier. Споразумението е в изпълнение.

Информационна сесия във връзка с обявена покана за отворен достъп до изследователската инфраструктура на Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC)

Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC) обяви покана за отворен достъп до своите научни лаборатории и съоръжения за хора,.

Инфраструктура за Геномни Данни – Нов проект на ЕС за отключване на потенциала на човешката геномика за здравеопазване, изследвания и иновации

На 17 ноември в Брюксел, Белгия, стартира проектът за Европейска инфраструктура за Геномни Данни (Genomic Data Infrastructure, GDI). Новият проект.

Първият форум за европейските мисии

Първият форум за европейските мисии ще се проведе онлайн на 25 януари 2023 г. и ще събере заинтересованите страни от:.

Oнлайн обучения на Clarivate за български учени, докторанти и студенти

Кларивейт (Web of Science) организира за българските учени, докторанти и студенти онлайн презентационни обучения. Първото обучение ще се проведе на:.

Бизнесът инвестира повече от държавата в научни изследвания

Държавното финансиране за научноизследователска дейност в България е недостатъчно – то е в рамките на около 0,25% от БВП през.

Национален финал на Световната купа по предприемачество

На 27 ноември т.г. Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ беше домакин на  националния финал на Световната купа по.