Покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2024 г. между България и Китай (изследователски проекти)“

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2024 г. между  България.

Национално проучване на зелените герои

Започва първото национално проучване на зелените инициативи у нас – “Зелените решения от България 2024”, което цели да подпомогне средата за развитие.

Информационно събитие по компонента „Многостранни академични проекти“ (MAPS) на Швейцарско-българската програма за научни изследвания

Министерството на образованието и науката (МОН) организира Национално информационно събитие в гр. София, хотел „София Балкан Палас“, зала „Средец“ на.

Споделете най-добрите си практики по време на дискусиите за валоризация на знанията в ЕС през 2024

Тествали ли сте практика, която превръща знанията и резултатите от научните изследвания в действителни решения, създаващи обществена и/или икономическа стойност?.

Покана по проект NebulOuS

NebulOuS е проект финансиран по РП „Хоризонт Европа“, който има за цел да проектира и внедри на нова мета операционна.

Danubius Young Scientist Award 2024

Австрийското федерално министерство на образованието, науката и изследванията и Институтът на Дунавския регион и Централна Европа създават наградите през 2011.

Стартира компонентът MAPS

На 02 април 2024 г. стартира конкурсът за проектни предложения по компонента MAPS на Швейцарско-българската програма за научни изследвания. Официалната.

Покани за обучение и изграждане на капацитет на JRC

Съвместният изследователски център (JRC) обяви 3 покани за обучение и изграждане на капацитет в рамките на инициативата за отворен достъп.

Възможност за повишаване на квалификацията на мениджъри и администратори на научни инфраструктури чрез посещение (study visit) в университета в Тампере, Финландия по проект NCP_WIDERA.NET

По проект NCP_WIDERA.Net, подпомагащ мрежата от национални контактни лица за разширяване на участието и укрепване на европейското научноизследователско пространство (Widening.

BBMRI-ERIC отбеляза своята 10-годишнина

През м. февруари бе отбелязана 10-годишниня от създаването на BBMRI-ERIC със семинар в постоянното представителство на Австрия към ЕС. Начало.