Нов срок за кандидатстване по компонент PROMYS на Швейцарско-българската програма за научни изследвания

Швейцарската научна фондация удължава срока за кандидатстване по PROMYS до 29 февруари 2024 г. Разширен е и кръгът на допустимите.

Стипендии за докторска степен в областта на политическите науки (Флорида, САЩ)

Посолството на България във Вашингтон информира за възможности за придобиване на докторска степен по линия на програма в областта на.

Информационни материали от годишната конференция на ЕАТРИС-България 2023

На 10 ноември 2023 г. в Гранд Хотел София беше проведена национална конференция „ЕАТРИС-България – годишна конференция 2023“, организирана от.

Годишна конференция на ЕАТРИС-България 2023

Дирекция „Наука“ на МОН и националното представителство на EATRIS-ERIC в СОФИЙСКИ УНИВЕРИСТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“организират събитие под надслов „ЕАТРИС-България –.

Стипендии на Фулбрайт България по програмата Opportuntiy Funds-Bulgaria за български ученици в 11 и 12 клас

За девета поредна година, Българо-американската комисия за образователен обмен ФУЛБРАЙТ обявява конкурс за 10 стипендии, по $5000 всяка, осигурени от.

Подкрепа за млади изследователи чрез програмата PROMYS

На 21 август 2023 г. стартира подаването на проектни предложения за швейцарската подкрепа за насърчаване на млади учени (PROMYS), част.

Европейска нощ на учените 2023

През последните години особено внимание в Европейския съюз се обръща на науката и иновациите като основни двигатели на обществото на.

Комисията и Обединеното кралство постигат политическо споразумение за участието на Обединеното кралство в „Хоризонт Европа“ и „Коперник“

На 7 септември 2023 г.  Европейската комисия и Обединеното кралство постигнаха политическо споразумение за участието на Обединеното кралство в „Хоризонт Европа“ –.

NCP_WIDERA.NET грантове за финансиране на участие на български организации в тематични партньорски събития в Европа

NCP_WIDERA.NET грантове (безвъзмездна финансова помощ) за финансиране на участие в тематични партньорски събития (brokerage events) по клъстерите от стълб II.

Уебинари на Elsevier: Октомври-Ноември

Издателство Elsevier обяви дати за обучителни уебинари за ползване на платформите на издателството. Напомняме ви, че през м. юни 2022.