Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в НО и ВУ през 2021 г.

Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в НО и ВУ през 2021 г.