Българска Антарктическа База „Св. Климент Охридски“

Описание и дейности на инфраструктурата

 

Антарктическия договор, подписан през 1959 г. и ратифициран от България през 1978, определя Антарктида като територия , която да се използва  единственото и само за мирни цели и свободна за научни изследвания и свободен обмен на информация и научни резултати.

Също така според  член 2 на Протокола за опазване на околната среда на Антарктида „…страните се ангажират за всестранна защита на околната среда на Антарктика и свързаните с нея екосистеми и определя Антарктида като природен резерват, посветен на мира и науката.“

БАБ задоволява непрестанно нарастващия интерес на българската научна общност към изучаването на полярните области, като

осигурява възможност на учени, както от България, така и от чужбина за провеждане на научни изследвания в този уникален световен резерват.

Провежданите изследвания са основно в следните научни области геология, геофизика, биология, медицина, глациология, сеизмология,  и екология.

Ролята на инфраструктурата е да свърже съществуващите ресурси, постигайки критична маса от експертиза и технологични възможности, което да даде нов тласък на изследванията в полярните области.

 

БАБ е сезонна база и функционира ежегодно през астралното лято, в периода от ноември до март. Капацитета на базата е 22 души, от които 15 учени и 7 логистичен екип (лекар, механик, електро техник, планински водач, водач на лодка, домакин-готвач)

 

Понастоящем БАБ се състои от следните сгради:

 • Основна, построена през 1997 г.; размери 11 на 6.6 м. Стените са бетонни панели с вътрешна изолация от гипсокартон. Жилищна сграда с дневна и кухненски бокс, сервизно помещение и три спални с десет легла (от общо 28 на базата), както и мазе, използвано за склад. През сезона 2005/06 към сградата е добавена метална пристройка 4 на 6.6 м, в която е разположен инсинератор (горивна камера за изгаряне на отпадъци) и санитарен възел с две допълнителни душ кабини, бойлер и пералня. Инсинераторът е с две камери – основна, работеща при температура до 900°C, и втора – за изгаряне на твърдите частици в димните газове при 1200°C, с филтри за изходящите газове.
 • „Куцото Куче” построена през 1988 г.; размери 6 на 3.5 м. Понастоящем е Музей на остров Ливингстън, от октомври 2012 г., филиал на Националния исторически музей в София. Разполага с радио-комуникационен център и поща, а при необходимост има условия за обитаване от петима души. Това е най-старата постройка на острова. На XXXVIII Консултативно съвещание по Антарктическия договор, проведено в София 1-10.06.2015 г. „Куцото Куче” беше добавено към културно-историческото наследство на Антарктида.
 • „Руската барака“, построена през 1988 г.; размери 4 на 2.5 м, от дървени панели. Работилница и склад. От четири години е затрупана от два метра сняг и е неизползваема.
 • Малка пирамидална постройка „Каса Еспаня“, построена през 2006/07 г., като вътрешните помещения и инсталации са завършени през 2010 г. Двуетажна жилищна сграда с размери 3.6 на 7.2 м, пет легла, санитарен възел и работно помещение за учените.
 • Голяма пирамидална къща, построена през 2007/08 и окончателно завършена през 2011 г. Двуетажна сграда с размери 9.7 на 7.2 м, с общо девет легла, две необзаведени помещения за лаборатории, лекарски кабинет и санитарен възел. Фундаментите й, както и на „Куцото Куче” и  на „Каса Еспаня“ са от варели за нафта, вкопани в моренния насип и запълнени с бетон, а външните стени са ламаринени сандвич-панели с полиуретанова сърцевина.
 • Генераторна постройка, изградена през 1995 г. Размери 6 на 4 м, ламаринена. Смачкана от натрупания сняг през зимата на 2010 г., постройката е неизползваема в момента. Един от генераторите на базата е монтиран отделно, в малък метален контейнер непосредствено пред основната сграда.
 • Старият параклис „Свети Иван Рилски” е построен и осветен през 2003 г. Размерите му са 3.5 на 3 м, абгешпертови плоскости, покрити с ламарина. Разположен е 220 м югоизточно от „Куцото Куче” и е първа православна постройка в Антарктика и най-южна в света до 2011 г. Зимно време в него се съхраняват моторни шейни. Въпреки скромните си размери, параклисът придобива широка популярност като едно от най-оригиналните молитвени места в света.
 • През сезона 2011/12 е построена нова сграда на параклиса, дъгообразна конструкция с размери 4 на 5.5 м, ламаринена с шперплатова вътрешна облицовка. Разположена е на склона на Песяков хълм 60 м южно от „Куцото Куче”.
 • Аркообразен ламаринен хангар за лодките Зодиак, построен през 2006/07, с размери 6 на 5.5 м, разположен до мястото за дебаркиране в подножието на хълм Есперидес. През последните четири сезона е затрупан от дебела снежна покривка, вероятно деформиран и неизползваем.
 • Аркообразен ламаринен хангар за многофункционалната „Маниту“, построен през 2015-2016, с размери 6 на 5.5 м. разположен на морския бряг край северния бряг на Голямата лагуна на 120 м. северозападно от „Основната Къща“
 • Ветро генератори и фотоволтаици.
 • Две лодки тип зодияк окомплектовани с двигатели съответно с 50 и 20 к.с. осигуряват логистичната подкрепа както на научните проекти на  лодки и моторни шейн

 

Повечето от нейните постройки са групирани на 130 м от брега, на надморска височина от 12 до 15.5 м между хълм Синеморец и Песяков хълм. Всичките са с метална носеща конструкция. Основната сграда, старият и новият параклис са изградени върху коренна скала, а останалите – върху моренен скален материал.

 

Въздействие/ползи

Полярните региони, са едни от основните области влияещи върху климатичните промени и времето на нашета планета.

Антарктида е най-големия природен резерват на Земята, където се крият отговорите на много загадки

 

Тип на инфраструктурата

Създадената през 1988 г. инфраструктура предоставя възможност за провеждане на широк спектър  интегрирани, мултидисциплинарни и интердисциплинарни фундаментални и приложни  научни изследвания, както и мониторинг в уникалните условия на Антарктида.

 

Координатор:

Български антарктически институт

Местоположение на инфраструктурата:

Българската Антарктическа база се намира на о. Ливингстън, който е част архипелага Южношетландски острови. Тя  е отдалечена на 838 км от нос Хорн, 124 км от Антарктическия полуостров, 3050 км от Южния полюс, и 13800 км от София. Намира се на полуостров Хърд, на Българско крайбрежие на източния бряг на вътрешния залив Емона, който е част от Южния залив.

Координати: 62O 38′ 29″ S, 60O 21′ 53″ W

http://bai-bg.weebly.com/104110721079107210901072.html

Български консорциум:

Финансов координатор

Министерство на образованието и науката

Научен  координатор 

Български антарктически институт

 

Област на дейност:

Околна среда

 

Проект за бюджет за периода 2018-2022:

5 400 000 лв.