Насърчаване на младите хора с интерес към науката и провеждането на научни изследвания и иновации!